Humeur en Geluk

Humeur en Geluk

Het behoeft geen betoog dat mensen in een beter humeur over het algemeen ook gelukkiger zijn. Niettemin is de relatie tussen deze twee concepten niet zo simpel als je misschien zou denken. Veroorzaakt ‘gelukkig zijn’ een goed humeur, of is het juist het humeur dat...

Positieve emoties

Het ervaren van positieve emoties is binnen de positieve psychologie. lange tijd beschouwd als belangrijkste onderdeel van gelukkig zijn. Immers, gelukkige mensen zijn blije mensen. Niettemin is deze centrale rol van positieve emoties recentelijk ter discussie komen...

Hoe zit geluk in elkaar, wie is gelukkig en waarom?

‘Geluk’ is een populair terrein van onderzoek; het wordt bevolkt door psychologen, filosofen en economen, die als ruziënde broertjes door de bosjes rollen. Dit schouwspel wordt gade geslagen door dichters, poëten en schrijvers. Een klassiek gedicht met...
Geluk als vervanger van het BNP?

Geluk als vervanger van het BNP?

Werkt geluk als vervanger van het BNP? Of laten we de vraag anders stellen: wat is het ultieme doel van de overheid? Tijdens ons onderzoek naar de onderdelen van geluk viel het ons op hoe frequent er wordt gepleit voor een nieuwe maatstaf voor het numeriek uitdrukken...
Stop met gedachten lezen

Stop met gedachten lezen

Gedachten lezen is niet exclusief voorbehouden aan goochelaars en zogenaamde ‘mentalisten’. Sterker nog, iedereen doet het. We vullen constant in wat anderen denken: over ons, over zichzelf, over een bepaald probleem of over het laatste nieuws, eigenlijk over...