Drie tips voor de Adelaar

  1. Sta open voor andere visies: er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
  2. Betrek mensen bij je plannen, acties en doelstellingen en bespreek duidelijk de taakverdeling.
  3. Stel je kwetsbaar op bij mensen die belangrijk voor je zijn: laat zien hoe je voelt en wat je nodig hebt.
brout Adelaar