Drie tips voor de Leeuw

  1. Tune in op je omgeving.
  2. Geef bewust en onbaatzuchtig erkenning aan anderen.
  3. Check regelmatig bij jezelf in en doe aan zelfreflectie.
brout Leeuw