Drie tips voor de Wolf

  1. Hou het einddoel voor ogen, waar willen we met zijn allen naartoe?
  2. Maak een duidelijke tijdsplanning en zorg dat je weet welke taken er gedaan moeten worden.
  3. Spreek je concreet uit over wat er wel en wat er niet voor je werkt.
brout wolf