fbpx

In het artikel over de krachtenbenadering geven we aan dat het goed is om aan je sterke punten te werken. Het idee is dat dit uiteindelijk leidt tot expertise op die specifieke punten. Soms denken mensen dat het werken op basis van je sterke punten simpelweg betekent dat je doet waar je goed in bent. Dat is echter niet het geval. Het gaat er veel eerder om dat je die sterke punten ontwikkelt. Naar aanleiding van een artikel van Coert Visser, las ik The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance waarin een hoop interessante bevindingen staan over het ontwikkelen van expertise. In dit artikel zal ik er een aantal bespreken.

Hard werken loont (en talent wordt overschat)

Allereerst wordt in dit boek steeds benadrukt dat een constante inspanning nodig is om je sterke punten te ontwikkelen. We kennen dit van de 10.000 uur regel van Malcolm Gladwell. Wie ergens expert in wil worden, moet in verreweg de meeste gevallen meer dan 10.000 uur oefenen. We spreken vaak van talentvolle mensen. In de praktijk blijkt echter dat elk talent een behoorlijke tijd geoefend heeft op zijn of haar vaardigheid.

Met oefenen wordt dan niet alleen het vergaren van kennis bedoelt. Het gaat ook over het opdoen van ervaring en het bespreken en evalueren van die ervaring. Als je een topsporter wilt worden gaat het bijvoorbeeld niet alleen over training. Het gaat ook over het experimenteren met nieuwe trainingsmethoden, het overleg met je trainer, het uitbreiden van je kennis over voeding en een stuk psychologische voorbereiding. Zo bestaat elke vaardigheid uit meerdere onderdelen die allemaal aandacht moeten krijgen.

Blijf jezelf uitdagen

Als je gedrag op een zeker niveau beheerst, wordt het al gauw een automatisme. Toen je voor het eerst in een auto stapte moest je overal bij nadenken. Na een aantal jaren rijd je echter overal naartoe zonder er ook maar een gedachte aan te wijden. Dat automatisme is erg slecht voor je ontwikkeling. Het zorgt er voor dat je niet meer stil staat bij wat je doet en dat beperkt de mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Daarom is het belangrijk dat je steeds blijft zoeken naar uitdaging. Stel dat je over het algemeen goede presentaties geeft. Je hoeft je nauwelijks meer voor te bereiden en weet dat je een vlot verhaal kan afsteken. Op dat moment zal je presentatievaardigheid zich waarschijnlijk niet meer verder ontwikkelen omdat je genoegen neemt met wat je al kunt. Als je je verder wilt ontwikkelen is het zaak om te zoeken naar uitdagingen. Je zou bijvoorbeeld als uitdaging kunnen nemen dat je zoveel mogelijk zonder haperingen spreekt. Of dat je meer contact zoekt met het publiek. Of je zou kunnen experimenteren met bepaalde nieuwe manieren om je verhaal op te bouwen. Juist dat experiment zorgt er voor dat je weer bewust bezig bent met het ontwikkelen van je vaardigheid.

Leuk werk werkt

Kinderen die van huis uit hebben meegekregen dat het ontwikkelen van je vaardigheden leuk is, zullen zich over het algemeen beter ontwikkelen dan kinderen die ontwikkeling alleen zien als een methode om geld te verdienen of om aan de eisen van school te voldoen. Leuk is sowieso een codewoord bij het leren van nieuwe taken. De constante oefening die nodig is voor het aanleren van een nieuwe taak kan bijna alleen volgehouden worden als je de taak leuk vindt. Dat komt overeen met wat we in ons artikel over de krachtenbenadering stelden.

Bij Brout willen we iedereen helpen zijn volste potentie te behalen. Brouteers zijn dan ook professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Wil jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken? Of heb je vragen wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!