Werkwijze

Inner leadership, outer change.

We beloven altijd impact. In een ontmoeting. Een gesprek. Een training. Een presentatie. Een kop koffie. In persoonlijke aandacht. Onze manier van doen. Alles wat wij doen vertalen wij naar impact. Voor onze klanten én voor de mensen die er werken.

De basis van verandering: inzicht, impact en invloed

De vraag is altijd: ‘Wat doe ik dat dit gebeurt?’ We geloven dat mensen hun gedrag duurzaam veranderen als ze beschikken over de 3I’s: inzicht, impact en invloed. Verandering ontstaat wanneer iemand inzicht heeft in het eigen gedrag, de impact van de consequenties ervaart en invloed ontwikkelt om dit te veranderen. Zo komt verandering van binnen (inzicht) naar buiten (gedrag). Geen trucjes of ingewikkelde methodes. We voegen niets toe, maar trekken het eruit. We bring out your best.

krijginzichtweb Tekengebied 1

Krijg inzicht

Alles begint met inzicht. Weet wat je doet. En waarom je iets doet. Alleen dan kun je erkennen dát er iets te veranderen valt.

bokshandschoenweb Tekengebied 1

Ervaar impact

Zonder impact geen noodzaak. Als je de consequenties van je gedrag niet ervaart, voel je ook geen noodzaak om te veranderen.

ontwikkelinvloedweb Tekengebied 1

Ontwikkel invloed

Je moet ertoe in staat zijn. Als je geen gelegenheid hebt of niet weet hóe je moet veranderen, dan zal het niet lukken.

Maatwerk waar nodig. Een vast programma waar mogelijk.

Je hoeft het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden. Veel professionals worstelen immers met vergelijkbare uitdagingen. Daarom bieden we via Brout School een aantal vaste programma’s. Tegelijk erkennen we dat ieder mens, ieder team en iedere organisatie uniek is. Wat voor de één wel werkt, werkt voor een ander soms niet. Dan is maatwerk een betere oplossing. Bij Brout Tailor-made gaan we samen om de tafel en maken we een ontwikkelprogramma voor jouw organisatie dat écht impact maakt.

Meten is weten

We beginnen bij het eind. Aan een training die alleen leuk is, heb je niets. Het gaat om impact. Om het resultaat. Welk gedrag moeten de trainees meenemen van de training naar de werkvloer? Die vraag stellen we aan onze opdrachtgevers. Dit vertalen we naar concrete, meetbare resultaten. Vervolgens werken we met 4 niveaus om de transfer van de training naar de praktijk te borgen. Dit is gebaseerd op het 4-Level Learning Model van KirkPatrick.

BroutmodelNL Tekengebied 1

Level 1

Reactie

Vonden de deelnemers de training leuk? Meten op dit niveau zegt vooral iets over de eerste indruk na afloop. De transfer naar de werkvloer meet je pas op level 2, 3 en 4.

Level 2

Leren

Is er kennis overgedragen? Het gaat om de vraag of deelnemers inzicht hebben gekregen in hun gedrag en impact hebben ervaren.

Level 3

Impact

Heeft de training gedrag veranderd? We koppelen het gedrag aan het gewenste resultaat. Zo kunnen we een programma ontwikkelen dat waarde toevoegt voor trainees en opdrachtgevers.

Level 4

Prestatie

Heeft de training het resultaat beïnvloed? We onderzoeken de mate waarin de gestelde doelen zijn bereikt als gevolg van de training. Dit zijn harde, meetbare resultaten.

Onze learning principles

We willen impact maken. Onze programma’s moeten daarom zo effectief – en leuk! – als mogelijk zijn. De volgende drie principes leggen we naast alles wat we doen.

Naamloos 1 Tekengebied 1

Focus op mindset en capaciteiten.

We leren je geen trucjes!

kijkennaarcontext Tekengebied 1

We kijken naar de context.

We handelen vaak systemisch.

hetgaatonresultaatweb Tekengebied 1

Het gaat om resultaat.

Het gaat om groei die bijdraagt aan bedrijfsprestaties.

Deze principes komen uit onderzoek van European Foundation for Management Development, ‘Leadership development, the path to greater effectiveness’ (november 2016).