inner leadership, outer change

We bring out positive change

In people and organisations


brout

Inner leadership, outer change

Organisaties ontlenen hun kracht aan de mensen die er werken. Zij moeten de visie, de doelen en de weg ernaar toe omarmen. En dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Transformatie krijg je alleen op gang als je je comfortzone durft te verlaten. Brout helpt.

Wij zien onszelf als schatzoekers. Wij richten ons op het naar boven brengen van de kracht die al aanwezig is in de organisatie. Op het binden en boeien van medewerkers en tegelijkertijd het vergroten van hun wendbaarheid en weerbaarheid. Dat leidt per definitie tot discussie: ‘the place where the magic happens’. Wij van Brout spiegelen, confronteren, inspireren en blijven vragen stellen. Totdat transformatie een blijvende verbetering is.

Brout brings out positive change in people and organisations

Brout helpt organisaties met de ‘menselijke factor’.
Lees verder of en hoe de diensten van Brout voor jou van betekenis zijn.

Krachten

vrijmaken

Geen enkele organisatie
en situatie is hetzelfde.

Om de kracht en waarde van een organisatie en haar mensen naar boven te brengen, levert Brout altijd maatwerk. Wij opereren daarbij op drie niveaus:

Managementteam

Bent u een doeltreffend leider? Meet u met de menselijke maat? Gebruikt u uw vaardigheden optimaal? Weet u organisatie en omgeving in beweging te krijgen om uw ambities te realiseren?

Leiderschap

Krijgt u de doelen van de organisatie goed vertaald naar het team? Weet u waar u staat en wat het team nodig heeft om de doelen te bereiken? Weet u in hoeverre de klanten de inspanningen van uw organisatie waarderen?

Samenwerkers

Zijn de ambities van de
organisatie helder? Bent u
met plezier aan het werk? Zijn de organisatiestructuren belemmerend of juist stimulerend? Is er voldoende ruimte voor ontwikkeling? Wordt er naar u geluisterd?


Leiderschap, management en operatie moeten naadloos in elkaar passen.
In onze Werkwijze leest u hoe Brout in uw organisatie de krachten vrijmaakt met een effectief programma op ieder niveau.

‘Als je Brout vraagt, beginnen de problemen pas echt!’

Aan de slag!

Doen is het nieuwe denken.
We kunnen lang praten over
veranderen, we kunnen beter
aan de slag.

Brout levert HRD Expertise, Ontwikkelprogramma's en Coaching op maat. Vaak maken we gebruik van elementen die zich in de praktijk al bewezen hebben.

Brout Brings Out

HRD Expertise

Brout positive change

Ontwikkel-
programma's

Prout to be Brout

Coaching