fbpx

Alle informatie op deze site is een onderdeel van de Positieve Psychologie. Hoewel ik op de pagina “Het IvPP” wel uitleg wat dat ongeveer is, ben ik er nog niet dieper op ingegaan. Voor veel mensen is het echter niet meteen duidelijk wat het inhoudt. Soms heet het de wetenschap van geluk, dan heet het weer de wetenschap van positief denken. Daarom bij deze alsnog een artikel over deze nieuwe stroming binnen de psychologie.

Wat is positieve psychologie

Wat Positieve Psychologie is, valt het best te verduidelijken door het functioneren van mensen uit te zetten op een schaal van -10 tot 10. Mensen die zich op -10 bevinden, hebben een ernstige psychologische aandoening. Wie op nul zit is “psychisch gezond”. Dat betekent dat je jezelf en anderen geen kwaad doet. Wie op tien zit, is een gelukkig mens. De hedendaagse wetenschappelijke psychologie houdt zich vooral bezig met mensen genezen. Oftewel om ze van -4 naar 0 te krijgen of van -8 naar -2. De positieve psychologie bekijkt of we ook iets kunnen zeggen over het gebied van 0 tot 10. Allereerst is het de vraag of we 2 wel kunnen onderscheiden van 6. Of we, met andere woorden, gelukkige mensen wel kunnen onderscheiden van heel gelukkige mensen. Daarnaast wil deze vorm van psychologie onderzoeken of we mensen van 2 naar 6 kunnen krijgen of van 0 naar 10.

Seligman, de grondlegger van de Positieve Psychologie, noemde drie onderwerpen waar de Positief Psychologen in geïnteresseerd zijn. Allereerst in positieve ervaringen die mensen kunnen hebben. Zoals geluk, positief denken en hoop. Daarnaast in positieve eigenschappen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid. Tot slot gaat het ook over positieve instituties. Daarbij kunnen we denken aan wijkcentra en buurthuizen die sowieso al een positieve invloed moeten hebben, maar ook aan een meer positieve invulling van bedrijven.

Veel gestelde vragen

De bovenstaande definities zijn vrij ruim. Er kunnen veel onderwerpen onder vallen. Dat zorgt er voor dat er veel misverstanden bestaan. In de onderstaande alinea’s zal ik een aantal van die misverstanden behandelen.

Is positieve psychologie de zoveelste vorm van de “Positief denken!”? Het positieve in de term Positieve Psychologie ziet er in dat mensen zich positief ontwikkelen. Het is dus niet zo dat aangeraden wordt om de hele dag als een grijnzende idioot rond te lopen. Wanneer er een naaste van je overlijdt, is rouw de enige juiste manier om hier op te reageren. Het is onzin om die negatieve gevoelens te willen tegen gaan. Het gaat er in de Positieve Psychologie meer om dat je het geluk pakt, wanneer dat binnen handbereik is.

Is het alleen een psychologie voor rijke mensen die niets beters hebben te doen? De Positieve Psychologie is ook niet een luxe psychologie. Ook mensen die in vervelende situaties zitten, kunnen actie ondernemen om hun leven beter te maken. Positieve Psychologie is ook geen navelstaarderij. Het geluk ligt vaak in het contact met anderen en mensen die gelukkig zijn, zullen zich ook sneller bekommeren om anderen dan mensen die ongelukkig zijn.

De Positieve Psychologie is toch niet de enige wetenschap die zich bezig houdt met geluk? De Positieve psychologie staat inderdaad niet alleen in haar onderzoek naar kennis over persoonlijke ontwikkeling. Er zijn talloze populaire schrijvers en de welbekende goeroe’s die hier ook aan meedoen. Daarnaast is er de humanistische psychologie, die door filosofische bespiegeling tot kennis over persoonlijke ontwikkeling wil komen. Wat de Positieve Psychologie van deze twee stromingen onderscheidt, is de wil om empirisch onderzoek te doen naar fenomenen zoals geluk, hoop en positief denken. Ze redeneren dus niet vanuit hun eigen ervaren of op basis van hun filosofische overtuiging, maar vanuit wetenschappelijk onderzoek. Op die manier hopen ze kennis te vinden die breder bruikbaar is en ook daadwerkelijk helpt om een meer positief leven te lijden.

Voor een meer wetenschappelijke, uitgebreide verhandeling over positieve psychologie, verwijs ik graag naar dit artikel. Je kunt natuurlijk ook artikelen lezen over Positief Psychologische onderwerpen op de site lezen.

Bij Brout willen we iedereen helpen zijn volste potentie te behalen, dus ook jouw geluksniveau. Brouteers zijn dan ook professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Wil jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken? Of heb je vragen wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!