Eisenhower Matrix

Verspil jij je tijd?

Effectief time-management

De Eisenhower Matrix is een handige productiviteitstool om taken te prioriteren op basis van urgentie en belangrijkheid. Het model is vernoemd naar de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower. Die bekend stond om zijn effectieve time-management vaardigheden.

Model met 4 kwadranten

De Eisenhower Matrix is opgebouwd uit vier kwadranten. Door deze tool te gebruiken, kun je je taken op een gestructureerde manier prioriteren en je tijd en energie effectiever beheren. Het helpt je om je te richten op de taken die echt belangrijk zijn. Terwijl je minder belangrijke taken kunt delegeren of uitstellen.

Urgent en belangrijk

Dit zijn de taken die je meteen moet doen, omdat ze cruciaal zijn voor het bereiken van je doelen en deadlines. Focus je hierop om te voorkomen dat je in tijdsnood komt.

Niet urgent, maar belangrijk

Dit zijn de taken die je moet plannen en prioriteren omdat ze bijdragen aan het bereiken van je lange-termijndoelen. Dit zijn vaak de dingen die je uitstelt, omdat ze niet onmiddellijk dringend lijken. Maar ze zijn essentieel voor je succes.

Urgent, maar niet belangrijk

Deze taken kan je vaak delegeren of uitstellen, omdat ze geen directe impact hebben op je doelen en prioriteiten. Het is belangrijk om te weten wanneer je nee moet zeggen tegen deze taken. Zo heb je tijd en energie om aan dingen te besteden die er echt toe doen.

Niet urgent en niet belangrijk

Dit zijn de taken die je moet vermijden of elimineren, omdat ze weinig of geen waarde hebben voor je doelen en prioriteiten. Het is gemakkelijk om hierin te verdwalen en kostbare tijd en energie te verspillen.

lijstje 35