De Brout Toolbox

Een pagina voor de project managers

Wat zijn de stappen voor elke Brout Tool?

Op deze pagina vind je alle informatie die je als project manager nodig hebt om een Brout Tool in te zetten bij onze klanten. Voor elke tool zijn de volgende stappen belangrijk:

  1. Project Management vult een aanvraagformulier in waarin informatie wordt gegeven over de klant, het aantal personen en de deadline
  2. Op basis van deze informatie wordt automatisch een mailuitnodiging klaargezet en verstuurd naar de betreffende project manager
  3. De project manager deelt deze uitnodiging met de doelgroep
  4. De doelgroep ontvangt de uitnodiging en gaat aan de slag met het verzamelen van feedback.
  5. Project Manager beheert de response en stuurt reminders indien nodig
  6. De deadline is verstreken en de project manager genereert de rapportages
  7. De rapportages worden gedeeld met de trainer en geprint (indien van toepassing) voor de training of coaching.

De 360 leiderschap scan

Doelgroep: managers/leidinggevenden

Taal: beschikbaar in Nederlands én Engels

De 360 leiderschap scan is een assessment waarin managers feedback verzamelen van hun manager, peers, direct reports en mensen uit hun privé omgeving. Het assessment bestaat uit 29 stellingen en 4 open vragen.

Start de 360 leiderschap scan
Statusoverzicht (incognito)
Video Tutorials

De 360 persoonlijk leiderschap scan

Doelgroep: iedereen

Taal: beschikbaar in het Nederlands en Engels

De 360 persoonlijk leiderschap scan is een assessment voor iedereen die aan de slag wil met persoonlijk leiderschap. Met behulp van dit instrument verzamelt de deelnemer feedback over zijn/haar assertiviteit, verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. De feedback komt van vier perspectieven: zichzelf, hun manager, collega’s en een aantal mensen uit de privé sfeer.

Klik op onderstaande button om te starten met de 360 persoonlijk leiderschap scan

Start de 360 persoonlijk leiderschap scan

Inloggen: (power-bi@brout.nl, Meten=Weten)

Statusoverzicht & Rapportages NL + ENG (incognito)
Video Tutorials

De Team APK

Doelgroep: teams, inclusief de manager

Voorbeeld rapportages : NL | ENG

Taal: beschikbaar in het Nederlands én in het Engels

De team APK is een teamscan. Met behulp van een vragenlijst van 15 stellingen en 5 open vragen verzamelt een team feedback over de vijf (dys)functies van teams van Patrick Lencioni. We meten vertrouwen, constructief conflict, betrokkenheid, verantwoordelijkheid & resultaatgerichtheid.

Klik op onderstaande button om te starten met de team APK

Start met de Team APK

Inloggen: (power-bi@brout.nl, Meten=Weten)

Statusoverzicht & Rapportages (incognito)
Video Tutorials

CitizenM - 360 Circle of Influence Assessment

Doelgroep: voor het persoonlijk leiderschapstraject van CitizenM

Taal: alleen in het Engels

De 360 Circle of Influence is een maatwerk assessment speciaal ontwikkeld voor de medewerkers van CitizenM. Dit assessment wordt gebruikt als voorbereidende opdracht voor het 3-daagse leiderschapsprogramma.

Klik op onderstaande button om een assessment link te genereren voor een nieuwe groep.

Start het CitizenM assessment (voor PM)

Inloggen: (power-bi@brout.nl, Meten=Weten)

Statusoverzicht & Rapportage (incognito)

De Securitas SAFER teamscsan

Doelgroep: teams van Securitas

Voorbeeld rapportages : NL

Taal: beschikbaar in het Nederlands

De Securitas SAFER scan is een teamscan die ontwikkeld is op basis van het leiderschapskompas dat we in het traject met hun hebben ontwikkeld. SAFER staat voor: Strategisch, Aandachtig, Ferm, Eerlijk, Resultaatgericht. De teamscan – vergelijkbaar met de Team APK – wordt opgebouwd aan de hand van een vragenlijst over deze vijf factoren. Managers binnen Securitas kunnen zelf een teamscan aanvragen via: securitas.nl/safer-scan en HR van Securitas kan zelf rapportages genereren.

Onderstaande button leidt naar de Team Scan aanvraag pagina

SAFER teamscan aanvragen

Inloggen: (power-bi@brout.nl, Meten=Weten)

Team rapportage (incognito)
Video Tutorials