De Brout Toolbox

Een pagina voor de project managers

Wat zijn de stappen voor elke Brout Tool?

Op deze pagina vind je alle informatie die je als project manager nodig hebt om een Brout Tool in te zetten bij onze klanten. Voor elke tool zijn de volgende stappen belangrijk:

  1. Project Management vult een aanvraagformulier in waarin informatie wordt gegeven over de klant, het aantal personen en de deadline
  2. Op basis van deze informatie wordt automatisch een mailuitnodiging klaargezet en verstuurd naar de betreffende project manager
  3. De project manager deelt deze uitnodiging met de doelgroep
  4. De doelgroep ontvangt de uitnodiging en gaat aan de slag met het verzamelen van feedback.
  5. Project Manager beheert de response en stuurt reminders indien nodig
  6. De deadline is verstreken en de project manager genereert de rapportages
  7. De rapportages worden gedeeld met de trainer en geprint (indien van toepassing) voor de training of coaching.

De 360 leiderschap scan

Doelgroep: managers/leidinggevenden

Taal: beschikbaar in Nederlands én Engels

De 360 leiderschap scan is een assessment waarin managers feedback verzamelen van hun manager, peers, direct reports en mensen uit hun privé omgeving. Het assessment bestaat uit 29 stellingen en 4 open vragen.

Start de 360 leiderschap scan
Statusoverzicht (incognito)
Rapportages NL (incognito)
Rapportages ENG (incognito)

De 360 persoonlijk leiderschap scan

Doelgroep: iedereen

Taal: beschikbaar alleen in het Nederlands

De 360 persoonlijk leiderschap scan is een assessment voor iedereen die aan de slag wil met persoonlijk leiderschap. Met behulp van dit instrument verzamelt de deelnemer feedback over zijn/haar assertiviteit, verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. De feedback komt van vier perspectieven: zichzelf, hun manager, collega’s en een aantal mensen uit de privé sfeer.

Klik op onderstaande button om te starten met de 360 persoonlijk leiderschap scan

Start de 360 persoonlijk leiderschap scan
Statusoverzicht (incognito)
Rapportages NL (incognito)

De Team APK

Doelgroep: teams, inclusief de manager

Taal: beschikbaar in het Nederlands én in het Engels

De team APK is een teamscan. Met behulp van een vragenlijst van 15 stellingen en 5 open vragen verzamelt een team feedback over de vijf (dys)functies van teams van Patrick Lencioni. We meten vertrouwen, constructief conflict, betrokkenheid, verantwoordelijkheid & resultaatgerichtheid.

Klik op onderstaande button om te starten met de team APK

Start met de Team APK
Statusoverzicht (incognito)
Rapportages NL (incognito)
Rapportages ENG (incognito)