Piramide van Lencioni

Zit er frustratie in je team?

Jij wil het beste uit je team halen

De Piramide van Lencioni helpt je hierbij. Deze piramide is ontwikkeld door Patrick Lencioni en beschrijft de vijf bouwstenen voor een succesvol team.

Bekijk de video: Thijs legt uit hoe je aan de hand van de Piramide van Lencioni als team effectiever leert samenwerken.

1. Vertrouwen

De basis van een succesvol team is vertrouwen. Zonder vertrouwen kunnen teamleden niet openlijk communiceren en samenwerken. Het is jouw taak om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om ideeën te delen en fouten toe te geven. Dit zorgt voor een sterke basis en voor persoonlijke groei.

gespreksballonetjes
Oefening: Ga in gesprek over iets wat jij moeilijk of lastig vindt. Zo laat jij zien dat je kwetsbaar mag zijn en creëer je vertrouwen.

2. Conflicten

Het tweede niveau is ‘conflicten’. Ja, je leest het goed! Conflicten zijn nodig voor een succesvol team. Het gaat hierbij niet om ruzie maken, maar om gezonde discussies waarin meningen worden uitgewisseld en meningsverschillen worden opgelost. Spreek je je niet uit in je team, dan belanden conflicten in de onderstroom. Dat is, net als in de zee, een kracht die je wel voelt maar niet ziet welke op een negatieve manier de samenwerking beïnvloedt.

leadingothers Tekengebied 1 03
Oefening: Schrijf op wanneer en waarom jij recentelijk je mening voor je hebt gehouden. Hoe kan je dat gesprek nu alsnog op een constructieve manier aangaan?

3. Betrokkenheid

Wanneer teamleden zich gehoord voelen en betrokken worden bij besluitvorming, zijn ze sneller geneigd om zich in te zetten voor het behalen van doelen en resultaten. Check dus regelmatig of jullie volmondig ‘ja’ zeggen tegen gemaakte afspraken en doelen.

leadingothers Tekengebied 1 06
Oefening: Loop naar je een van je teamleden toe en vraag: Hoe betrokken voel jij je bij onze besluiten van onze doelen en resultaten? Bespreek wat goed gaat en wat beter kan.

4. Verantwoordelijkheid

Ieder teamlid moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar rol en bijdragen aan het team. Door duidelijke doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering daarvan, kan een team succesvol zijn. Maak en houd elkaar dus verantwoordelijk.

leadingothers Tekengebied 1 05
Oefening: Schrijf op wat jouw strategie is om verantwoordelijkheid te ontlopen. Welke smoesjes zie jij jezelf maken. Bijvoorbeeld: ‘ik had niet genoeg tijd’ of ‘ik krijg niet genoeg hulp’. Schrijf je favoriete smoesje op. Wat heb je nodig om je verantwoordelijkheid wel te pakken?

5. Resultaten

Het vijfde en laatste niveau is ‘resultaten’. Het uiteindelijke doel van een team is om resultaten te behalen. Als er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de uitvoering van beslissingen, dan is het team niet gericht op resultaten. Het team mist focus en de individuele doelen van de teamleden staan centraal, in plaats van het gemeenschappelijke doel.

leadingothers Tekengebied 1 02
Oefening: Voor de volgende 3 meetings begin je met het opnoemen van de hoofddoelen van de meeting en start je een korte dialoog hoe deze bijdragen aan overkoepelende teamdoelen. Zorg dat iedereen in de meeting zich verantwoordelijk voelt om de doelen tijdens de meeting te halen.
6848organisations Tekengebied 1