fbpx

Een frisse blik

Er zijn ruim drie maanden verstreken sinds de overdracht van Brout’s founder Ton naar onze nieuwe CEO Annelies: Je kind uit handen geven. In Deel 2 spreken zij samen over hoe de afgelopen maanden waren en welke lessen zij eruit haalden. Wat is het belang van een frisse blik voor een organisatie? En hoe gaan zij om met het geven en nemen van verantwoordelijkheid binnen het bedrijf?

sticker DL2 04

Het nieuwe paar ogen

Wanneer je als nieuwe CEO bij een bedrijf start, is het belangrijk om te bekijken of en waar er verbeteringen gewenst zijn in plaats van simpelweg te conformeren aan de bestaande situatie, dat is immers ook vaak een van de redenen dat je binnengehaald bent.

Annelies: “Voor je het weet ben je de hele week bezig met de dagelijkse gang van zaken van een bedrijf, maar je moet ook nog in de gaten houden dat je met kritische ogen blijft kijken. Jij bent degene met een frisse blik, omdat je als buitenstaander een bedrijf binnenkomt waar al een status quo bestaat.”

Een nieuw paar ogen is waardevol binnen elke positie in het bedrijf, niet alleen in de context van CEO. “Er zijn kort geleden nieuwe collega’s in finance en HR gestart. De neiging is dan om hen zo snel mogelijk mee te nemen in het reilen en zeilen van het bedrijf, maar het is ook van belang voor hen om vast te stellen waar de prioriteiten liggen en wat de uiteindelijke doelen zijn.”

Een helikopterview

Ook Ton kon met een frisse blik naar zijn bedrijf kijken. Hij zag het zoals het is (as is) in plaats van hoe hij zou willen dat het is (as wish). “Omdat ik ineens met afstand naar de organisatie kon kijken, kreeg ik helderder in beeld wat er wel en wat er niet goed werkt. Zo zie ik bijvoorbeeld dat processen eigenlijk al jarenlang niet goed lopen. Maar ook welke collega’s er allemaal ontzettend waardevol voor het bedrijf zijn.”

Veranderingen doorvoeren

Bij de overdracht van leiderschap vinden er onvermijdelijk veranderingen plaats. Annelies raadt aan deze stapsgewijs door te voeren. Niet te radicaal, maar gericht op verbetering en het bereiken van langetermijndoelen. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen wat intern gewenst is en wat nodig is voor de organisatie op de lange termijn. “Denk na over het uiteindelijke doel en hoe je stap voor stap kunt werken aan het bereiken van dat doel, zelfs als dit niet altijd overeenkomt met de wensen en verwachtingen van individuele collega’s.”

Verantwoordelijkheid

Zowel Ton als Annelies beseffen dat ze zich ervoor moeten behoeden gaten dicht te gaan lopen bij de taken die ze beter uit handen kunnen geven. Wat opvalt binnen de rol van CEO is dat mensen de neiging hebben taken naar je toe te schuiven omdat je in een leiderschapspositie zit. “Als CEO is dat onvermijdelijk, het past ook binnen je rol een deel van die taken op te lossen.” Maar sommige taken hoor je juist te delegeren.

Vertrouwen

Drie soorten reacties op verantwoordelijkheid

Het is interessant om te zien op wat voor verschillende manieren collega’s reageren wanneer je ze meer verantwoordelijkheid geeft. Er zijn drie typische reacties:

  1. Blijdschap over de verantwoordelijkheid en vrijheid,
  2. Weerstand omdat ze gewend zijn dat ze het niet hoeven te doen en het eigenlijk ook niet willen doen,
  3. Onzekerheid omdat ze denken dat ze het niet kunnen.

Annelies benadrukt het belang van het in de gaten houden van deze reacties. De “Ik wil het niet” groep is het lastigst, omdat zij de mensen zijn die weigeren bij te dragen of zich terugtrekken. Hun werkhouding kan funest voor de bedrijfscultuur zijn. Voor de groep die het niet kan zoeken we naar een oplossing, daar moeten we dan duidelijkere kaders voor scheppen of kijken hoe we de rol kunnen veranderen.

Bij nieuw leiderschap wordt alles vergroot en komen er zaken scherper in beeld die daarvoor niet zo opvielen. Het is daarbij belangrijk de verbeterpunten te identificeren, het overzicht te behouden en goed in de gaten te houden welke verantwoordelijkheid waar ligt.

privacy policy brout

Over de serie ‘Brout naar nieuwe hoogten’

Een verandering bij een snelgroeiende scale-up waar twee leiders openhartig over praten. Over lastige momenten, hun leiderschapsvaardigheden, controle en emotionele betrokkenheid. Deze serie biedt inzicht en inspiratie voor leiders van (groeiende) organisaties!

Annelies Ton13729981