fbpx

Employability en duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid. Een thema dat de gemoederen van organisaties de afgelopen jaren flink bezighoudt. Ook vanuit de overheid krijgt het thema de nodige aandacht. Zo zijn er al meerdere campagnes rondom het thema duurzame inzetbaarheid in gang gezet door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Sterker nog, momenteel werkt het IvPP samen met het ministerie aan een nieuwe campagne die binnenkort wordt gelanceerd op www.duurzameinzetbaarheid.nl.

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Al deze aandacht heeft ertoe geleid dat organisaties steeds meer waarde hechten aan het welzijn, functioneren en geluk van hun medewerkers. Dit levert voordelen op voor zowel de werknemers als de organisaties zelf. Werknemers krijgen de kans om zich zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen en organisaties bereiden zich zo optimaal voor op de toekomstige vergrijzing en voorspelde tekorten op de arbeidsmarkt. Bovendien levert een focus op duurzame inzetbaarheid zakelijke voordelen op en is de nadruk op duurzame inzetbaarheid goed voor het imago: organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben immers een enorme aantrekkingskracht op zowel (potentiële) klanten als werknemers.

Duurzame inzetbaarheid door een focus op employability

Het versterken van duurzame inzetbaarheid levert dus voordelen op voor alle betrokken partijen. Maar hoe krijg je dat als organisatie voor elkaar? Wij geloven in duurzame inzetbaarheid door een focus op employability. De term ‘employability’ komt uit het wetenschappelijk onderzoek binnen de arbeids- en organisatiepsychologie en slaat op de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om aan het werk te komen en vooral ook te blijven. Kort gezegd (en vrij vertaald) gaat het om het kennen van je krachten, het ontwikkelen en versterken van je persoonlijke en sociale kapitaal, het creëren en benutten van kansen en een proactieve en flexibele houding.

Een onderdeel dat officieel niet tot employability behoort maar wel degelijk belangrijk is met het oog op duurzame inzetbaarheid is (mentale) gezondheid. Een vitale, veerkrachtige en weerbare werknemer zal beter in staat zijn om met de (soms stressvolle) uitdagingen van de veranderende arbeidsmarkt om te gaan.

Stimuleren op het niveau van de werknemer, de leidinggevenden en de organisatie

Het stimuleren van employability in de organisatie vraagt om een integrale aanpak. Dat wil zeggen, het stimuleren van een focus op employability vraagt om een inspanning en attitude verandering van zowel werknemers als leidinggevenden. Daarnaast is het belang om als organisatie een klimaat te creëren waarin mensen gestimuleerd en gefaciliteerd worden in het benutten en ontwikkelen van hun krachten.

Voor werknemers is het belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Dit kan op verschillende manieren. Zo zijn er de traditionele trainingen en opleidingen, maar kunnen werknemers ook leren door (in overleg!) zo nu en dan aan projecten te werken die (net) buiten hun eigen expertise liggen (baan- en/of projectrotatie). Door werknemers op deze manier uit te dagen krijgen zij de kans om zich verder te ontwikkelen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ervaren uitdaging in het werk een belangrijke voorspeller is van motivatie en welzijn op het werk.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het stimuleren van employability van werknemers. Door middel van gedegen coaching kunnen zij samen met de werknemers zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten bij de krachten van de werknemer én de (toekomstige) behoeftes van een organisatie. Bovendien zijn leidinggevenden bij uitstek in staat om proactief gedrag van werknemers te belonen. Zij delen immers de (financiële) schouderklopjes uit

Tenslotte is het van belang dat er op organisatieniveau wordt gebouwd aan een ontwikkelingsklimaat. Denk hierbij niet alleen aan het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook de communicatie hierover. Een organisatie die dit uitstekend doet is KLM, zo blijkt uit gesprekken die ik recentelijk voerde met een aantal werknemers (op verschillende niveaus). Hun slogan ‘keeping the family together’ brengen zij goed in de praktijk. Werknemers worden actief gestimuleerd om aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven en hun toegevoegde waarde kunnen vergroten. Zowel voor zichzelf als voor de organisatie.

Heeft u aan de hand van dit artikel vragen over (het stimuleren van) employability in uw organisatie? Heeft u behoefte aan advies op maat? neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Brouteers zijn professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Lees verder als jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!