fbpx

Employability is het woord dat tegenwoordig vaak gebruikt wordt in het denken over je inzetbaarheid op het werk.

Tim Theeboom is binnen het IvPP degene die veel trajecten over employability begeleid en in die hoedanigheid is hij dan ook gevraagd om mee te werken aan een campagne van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Op hun website over duurzame inzetbaarheid is een aantal filmpjes te zien over employability, met daarbij de uitleg van Tim. In deze post tonen we de filmpjes ook, met nog wat extra uitleg van Tim.

Wat is employability?

In de onderstaande filmpjes legt Tim uit wat employability nu precies betekend. Hij onderscheid drie onderdelen. In eerste instantie gaat het over het benutten van je kansen. Kijken wat er op je pad komt en waar je mogelijkheden ziet. Daarnaast gaat het over het ontwikkelen van jezelf. Constant bijleren om te zorgen dat jou vaardigheden aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Tot slot is er het ontdekken van je mogelijkheden. Vaak beperken we onszelf onnodig. We kunnen meestal meer dan we denken. In de drie onderstaande video’s is Tim aan het woord over de drie onderdelen:

Kansen benutten

Jezelf ontwikkelen

Mogelijkheden ontdekken

Employability in de praktijk

Bovenstaande filmpjes maken onderdeel uit van een reclamecampagne waarin “Robojob” de hoofdrol speelt. Deze robot doet met kandidaten die van straat geplukt zijn een experiment om te kijken hoe zij scoren op de bovenstaande onderdelen van employability. Hieronder staan drie filmpjes. Wie vind jij het best? En wie het minst goed?

De psychologie van employability

Bovenstaande filmpjes laten volgens ons goed zien dat je employability, oftewel de mate waarin jij aan werk kunt komen of aan het werk kunt blijven, voor een belangrijk deel bepaald wordt door psychologische factoren. We zijn gemakkelijk geneigd om je kansen op de arbeidsmarkt vooral te bepalen aan de hand van je kennis en je kunde. Zeker tegenwoordig blijkt echter dat je kansen ook voor een belangrijk deel bepaald worden door de manier waarop je met die kennis en kunde omgaat.

Brouteers zijn professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Lees verder als jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!