fbpx

‘Geluk’ is een populair terrein van onderzoek; het wordt bevolkt door psychologen, filosofen en economen, die als ruziënde broertjes door de bosjes rollen. Dit schouwspel wordt gade geslagen door dichters, poëten en schrijvers. Een klassiek gedicht met betrekking tot dit onderwerp is het gedicht ‘Character of the Happy Warrior’ (1807) van William Wordsworth. Dit gedicht gaat over een stervende soldaat, die gelukkig is omdat hij in overeenstemming leeft met zijn waarden en de deugden van het leven. Hij is dus gelukkig, ondanks de grote hoeveelheid pijn die hij ervaart. Hoe realistisch is deze visie op geluk?

Volgens wie?

Tegenwoordig zouden we een dergelijke visie als antwoord op de vraag ‘Wie is gelukkig?’ benoemen als een ‘eudaimonische’ visie, wat zoveel wil zeggen dat  het leven naar jouw waarden de beste manier is om gelukkig te worden. Dit gezichtspunt zet zich af tegen de hedonistische zienswijze waarin geluk vooral een kwestie van gevoel is. Aanhangers van de eudaimonische visie vinden het streven naar positieve gevoelens echter te banaal.De tweede visie stelt dat geluk vooral een gevoelskwestie is. Hoewel deze benadering veel aangehangen wordt onder psychologen is het moeilijk om te meten. Subjectieve gevoelens blijken heel makkelijk beïnvloedbaar, in zulke mate dat, wanneer we dit uitgangspunt volgen, mensen bij slecht weer veel minder gelukkig zijn, terwijl er in hun leven nauwelijks iets veranderd is. Hierbij is geluk dus iets puur subjectiefs: hoe tevreden ben je met je leven en in hoeverre voel je je gelukkig?

Oplossing

Wetenschappers beginnen in te zien dat hierboven genoemde standpunten beide niet helemaal correct, noch volledig, zijn. Er zijn inmiddels meerdere modellen gepresenteerd die complexer zijn, meer aspecten meenemen bij het bepalen van hoe gelukkig iemand is, en belang hechten aan zowel objectieve als subjectieve factoren. Een van deze modellen is het PERMA-model, waarop onze geluksmeter is gebaseerd. Interessant is dat deze modellen dus andere antwoorden geven op de vraag ‘Wie is gelukkig?’.

Toekomstperspectief

Er is op dit moment geen overeenstemming over welk model juist is. Men weet niet precies wat het betekent om gelukkig te zijn. In ons onderzoek testen we zowel bovenstaande standpunten als het PERMA model. Door geluk op een dergelijke systematische manier te onderzoeken kunnen we een bijdrage leveren aan het antwoord op de vraag: wie is gelukkig? Dus, wil jij graag weten hoe geluk in elkaar zit? Hou dan onze site in de gaten voor updates over het onderzoek. Daar worden wij nou gelukkig van.

Brouteers zijn professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Lees verder als jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!