fbpx

Een SWOT analyse is een manier om sterke en zwakke punten in beeld te brengen. Een SWOT analyse is ontstaan vanuit management consultancy. Het wordt dan ook vaak door organisaties ingezet om in kaart te brengen op welk punt de organisatie nog extra aandacht behoeft of om een inschatting te maken van de kansen en bedreigingen van een bepaald product op de markt.

Daarnaast kan een SWOT ook in loopbaantrajecten in worden gezet. Je praat dan over een persoonlijke sterkte zwakte analyse (SWOT). Je komt er hiermee achter waar jouw kansen liggen en bedreigingen zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor maak je het voor jezelf makkelijker om een baan te vinden en kun je jouw krachten beter overbrengen in je motivatiebrief of tijdens een sollicitatie. Een persoonlijke SWOT analyse is een dus handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in jouw ontwikkeling. Het helpt je om beslissingen te nemen en vooruit te plannen. Dit artikel gaat op deze versie van SWOT analyses in.

Inhoudsopgave

Waar staat SWOT voor?

SWOT is een afkorting voor:

 • Strengths: Jouw sterke punten
 • Weaknesses: Jouw zwakke punten
 • Opportunities: Jouw kansen
 • Threats: Jouw bedreigingen

Hoe maak je een persoonlijke SWOT analyse?

Je maakt een persoonlijke SWOT door de vier kwadranten in te vullen.

Stap 1. Jouw vraag

Bedenk een heldere vraag waarop je de SWOT analyse wilt loslaten. Waarom wil jij inzicht krijgen in jouw sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen? Bijvoorbeeld: Ik wil een andere baan bij een andere organisatie of in een ander werkgebied.

Stap 2. Vul de kwadranten in

1. Jouw sterke punten

Vragen die je jezelf hierbij kan stellen zijn: Waarin onderscheid jij je van jouw concurrenten? Welke problemen kun je oplossen voor een werkgever of welke voordelen biedt je de werkgever?

Heb je nog echt geen idee wat je voor sterke punten je kunt invullen? Kijk eens bij de functie-eisen die worden gesteld in vacatures. Bijvoorbeeld vacatures die aansluiten bij de functie waar jij je naartoe wilt ontwikkelen. Welke functie-eisen beheers je al goed ?

Een ander handig middel om achter jouw sterke punten te komen is het kernkwadrantenmodel.

2. Jouw zwakke punten

Vragen die je jezelf hierbij kan stellen zijn: Waar heb ik moeite mee? Op welke vlakken kan ik wat verdieping of ontwikkeling gebruiken?Heb je nog echt geen idee wat je voor zwakke punten je kunt invullen? Vraag eens aan een (oud)collega of leidinggevende welke ontwikkelpunten ze jou kunnen toeschrijven.

Wanneer er in een sollicitatiegesprek naar jouw zwakke punten wordt gevraagd is het raadzaam om duidelijk te maken dat jij je van het bepaalde zwakke punt bewust bent en dat je weet hoe je ermee moet omgaan.

3. Jouw kansen

Welke mogelijkheden krijg je die jou verder kunnen helpen op de arbeidsmarkt? Zo kun je denken aan een positie die vrij komt binnen jouw organisatie, of de mogelijkheid om een cursus te volgen. Wanneer je het lastig vindt om je kansen te formuleren ga dan online op zoek naar belangrijke ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Waar worden er kansen en groei verwacht?

4. Jouw bedreigingen

Bedreigingen kunnen bijvoorbeeld zijn: een talentvolle collega als concurrent, een economische recessie of arbeidsongeschiktheid. Wanneer je het lastig vindt om je kansen en bedreigingen te formuleren ga dan online op zoek naar belangrijke ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Goede voorbereiding is het halve werk

Zorg dat je een concrete invulling geeft aan de onderdelen. Bedenk bij alles wat je invult een voorbeeld, zodat je tijdens een sollicitatie goed toegerust bent om antwoord te geven op vragen van recruiters. Neem in je SWOT-analyse dingen op die jou echt onderscheiden of voor jou bepalend zijn. Waarom zou een werkgever jou moeten kiezen, wat kun je nu echt beter dan anderen?

Stap 3. Stel prioriteiten

In deze stap filter je de punten eruit die voor jou het meest relevant zijn. Zorg dat jouw SWOT analyse ergens rond de vier punten per kwadrant bedraagt. Kies de punten waarvan jij vindt dat ze jou goed weergeven als persoon.

Het is raadzaam om jouw SWOT analyse te laten zien aan een paar mensen die jou kennen. Zij kunnen jou tips en inzichten geven.

Stap 4. Maak actiepunten

Wat zijn jouw doelen na het maken van de SWOT analyse? Nadat je jouw persoonlijke SWOT analyse hebt gedaan kun je ervoor kiezen om doelen te formuleren. Zorg dat je die doelen SMART formuleert. SMART is een acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Door je doelen SMART te formuleren vergroot je de kans dat je doelen echt gerealiseerd gaan worden.

Voorbeeld persoonlijke SWOT analyse

Hieronder is een voorbeeld van een SWOT analyse uitgewerkt.

Sterkten

 • Ik ben resultaatgerichtheid: Na afloop van mijn laatste project, waar ik projectleider was, is er een productiviteitsverhoging van 32% gemeten.
 • Snel verbanden leggen en tot de kern van problemen komen gaat mij goed af. ik ben analytisch
 • In mijn rol als medior inkoper zag ik nieuwe ontwikkelingen op de markt die voor het bedrijf interessant waren, ik ben ondernemend
 • Ik heb niet gewacht tot de strategisch inkoper dit signaleerde, maar ben mijn idee direct met de juiste mensen gaan bespreken. Mijn idee heeft uiteindelijk een omzetverhoging van 9% gerealiseerd

Zwakten

 • Vanuit mijn omgeving heb ik vernomen dat ik in sommige situaties bazig kan overkomen
 • De dingen moeten er in mijn ogen goed uit zien en dat kan soms tegen me werken. Ik blijf dan te lang met iets doorgaan
 • Het is lastig voor mij om anderen in hun kracht te zetten; inzicht te hebben en te herkennen waar anderen echt goed in zijn
 • Ik kan terughoudend zijn in het willen delegeren van werkzaamheden. Collega’s voelen zich makkelijk buitengesloten

Kansen

 • Mijn kennis is helemaal up-to date in verband met een cursus die ik net heb afgerond
 • Ik heb een uitgebreid netwerk binnen mijn sector
 • De arbeidsmarktprognose stelt dat er de komende jaren genoeg banen zijn in mijn sector, mede door de aantrekkende markt en vergrijzing

Bedreigingen

 • Mijn leeftijd. Ik ben 60 jaar. Uit onderzoek blijkt dat een sollicitant van 60 jaar 45% minder kans heeft om gekozen te worden voor een baan
 • Er is dit jaar veel nieuw talent binnengekomen bij mijn organisatie
 • Mijn gezondheid. Kan ik alle functies in mijn baan wel blijven uitvoeren ondanks mijn leeftijd?

Behoefte aan verdere coaching?

Heb je na het maken van je persoonlijke sterkte zwakte analyse, meer behoefte aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij jouw loopbaan? Brouteers zijn professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Lees verder als jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!