inner leadership, outer change

Training Positieve Psychologie

Wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie
vertaald naar de praktijk. Twee dagen vol theoretische
inzichten en direct toepasbare oefeningen.

Voor wie is de training
positieve psychologie geschikt?

Je hebt gehoord dat er zoiets bestaat als de Positieve Psychologie, maar hebt nog geen tijd gehad om te bekijken wat dit precies inhoudt en hoe je dit kunt toepassen in jouw praktijk. Je bent op zoek naar een korte introductie, die er vooral op gericht is om je praktische kennis bij te brengen.

Deze training is voor jou als:

 • Je wilt weten wat de positieve psychologie is en hoe je deze kunt gebruiken
 • Je geen behoefte hebt aan een wetenschappelijk hoorcollege, maar aan inzichten en oefeningen die je direct in de praktijk kunt toepassen
 • Je het met ons eens bent dat het toepassen van kennis altijd het best beklijft in de praktijk en je daarom jezelf als proefkonijn wilt gebruiken
 • Je houdt van een kritische blik en verwacht meer te horen dat alleen de sterke punten van een aanpak of theorie.

Als je jezelf hierin kunt vinden, sluit de training waarschijnlijk goed aan op je vraag.

Wat komt er in de training aan bod?

Een korte opsomming van de inhoud van de training:

 •  Inzicht in de herkomst en de geschiedenis van de positieve psychologie.
 • Een up-to-date overzicht van de huidige wetenschappelijke onderzoeksgebieden en inzichten.
 • Inzichten uit de dagelijkse praktijk op het gebied van organisatieverandering, training, coaching en psychologie.
 • Een duidelijke gestructureerde toolbox met technieken en oefeningen die je in de praktijk kunt toepassen.
 • Huiswerkopdrachten die je uitdagen om het geleerde in de praktijk te brengen. Zowel voor jezelf als voor de mensen die je begeleidt.
We zijn deze training Positieve Psychologie begonnen omdat we een duidelijke gat in het huidige aanbod zagen. Er zijn trainingen te volgen die vooral een wetenschappelijke insteek hebben en er zijn trainingen die vooral een praktische insteek hebben, maar de combinatie van beide mist.

Met het oog op een goede combinatie van theorie en praktijk hebben we de training op een specifieke manier vorm gegeven:

Informatie overdragen door er over te vertellen is weinig effectief. In de training bespreken we opdrachten, theorieën en zelfs complete onderzoeksgebieden dan ook in vogelvlucht. Precies genoeg om er in de praktijk mee uit de voeten te kunnen.

Daarnaast krijg je tussen de twee trainingsdagen door nog toegang tot een beschrijving van de oefeningen die we tijdens de training gebruiken. Daarmee kun je vervolgens zelf weer aan het werk gaan.

Het vakgebied positieve psychologie is volop in beweging en het ziet er naar uit dat dit de komende jaren alleen nog maar groeit. Een basiscursus kan dus ook nooit een compleet beeld geven. Daarom geven we je ook inzichten in de bronnen waar je informatie kunt halen èn houden we je op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Wij zijn er van overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek je handelen in de praktijk moet sturen. Maar de feedback uit de praktijk brengt ook inzichten, die net zo waardevol zijn als het onderzoek.

Een optimaal leertraject is een zich herhalende feedbackloop van theorie naar praktijk en van praktijk naar theorie. Daarom geven we je opdrachten om de theorieën en oefeningen die we je geven in je eigen dagelijkse praktijk in te brengen om er zo optimaal van te leren.

Dag 1

 • Kennismaking en introductie training positieve psychologie
 • Inleiding op onderzoek naar de positieve psychologie en geluk
 • Waarden: motivational interviewing en andere methoden om je waarden inzichtelijk te maken
 • Talentontwikkeling: inzichten en oefeningen uit de krachtenbenadering en de VIA-krachtenvragenlijst
 • Relaties: loving kindness meditation en geweldloze communicatie.
 • Opdrachten voor dag 2

Dag 2

 • Bespreken ervaringen van de afgelopen dagen
 • Oefenen met Appreciative Inquiry als feedbacktool
 • Positieve Emoties: valkuilen en kansen bij het versterken bij je positieve emoties
 • Sturen op geluk binnen organisaties
 • Integratie van positief psychologische interventies binnen het bestaande kader
 • Opzetten van een plan voor verdere ontwikkeling en integratie
 • Formuleren van doelen voor na de training

Praktische informatie

Wie: Voor deelnemers die hun praktische kennis over de positieve psychologie willen vergroten
Waar: Brout, Amstelveenseweg 88-4, 1075 AZ AMSTERDAM
Wanneer: De training Positieve Psychologie beslaat twee trainingsdagen. Er zitten altijd 4 weken tussen de trainingsdagen. Zodra er 4 aanmeldingen zijn, worden de data van de training in overleg met de deelnemers vastgesteld. Gemiddeld wordt de training eens per maand gegeven. Je kunt je interesse aangeven via het formulier hiernaast.

Deelnemers: Maximaal 6.
Investering: € 655,- (prijzen zijn exclusief btw, inclusief trainingsmateriaal en lunch).

Incompany Training

Brout heeft een ruime ervaring met het geven van trainingen binnen organisaties. Deze incompany trainingen zijn al voordeliger als er vier deelnemers zijn. Voor meer informatie zijn wij te bereiken via 020 2604050 of via het formulier hiernaast. 

Contactformulier