fbpx

Er bestaan verschillende invullingen van het concept outplacement. In dit artikel leggen wij uit wat wij verstaan onder outplacement en wat je dus bij ons kunt verwachten.

Het begrip outplacement

Om het in eerste instantie feitelijk te houden. Een outplacement-traject wordt over het algemeen aangeboden door een bedrijf dat mensen met ontslaan. Het traject is er op gericht om de mensen die ontslagen worden aan een nieuwe baan te helpen of in ieder geval te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het traject wordt dan ook meestal betaald door de werkgever, ondanks het feit dat de werknemer de organisatie gaat verlaten.

De term outplacement is meer dan 30 jaar geleden verzonnen door een loopbaanadviesbureau in de Verenigde Staten. Ze speelden daarmee in op de crisis van de jaren tachtig en negentig waarin veel mensen hun organisatie moesten verlaten. Outplacement wordt ingezet door de werkgever uit overwegingen van goed werkgeverschap. Daarnaast is het ook bedoeld om de mensen die in de organisatie achterblijven meer rust te geven.

Een kwalitatief goed outplacement traject

Zoals gezegd bestaan er verschillende invullingen van een outplacement traject. Soms wordt het uit kostenoverwegingen in groepen aangeboden, maar onderzoek wijst uit dat dit de effectiviteit in de weg staat. Als een outplacementtraject goed wil slagen is het van groot belang dat er persoonlijke aandacht is voor de kandidaat.

Een outplacement traject is dan ook niet alleen een kwestie van een sollicitatietraining. Er komt veel meer psychologische diepgang bij kijken. Kandidaten leren niet alleen hoe ze een brief en een CV moeten opstellen, maar leren ook omgaan met teleurstelling en afwijzing. Daarnaast wordt het traject gestart met een oriëntatie op de gewenste baan, die ook psychologische van aard is.

Effectiviteit van outplacement

Er is wel eens kritiek op outplacementtrajecten. Vooral de korte trajecten in groepsverband zijn over het algemeen weinig succesvol. Maar ook individuele trajecten voor langere termijn slagen soms niet binnen de gestelde termijn. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat de sollicitant geen volledige invloed heeft op het vinden van een baan. De arbeidsmarkt speelt mee en een dosis geluk is ook erg handig.

Hoewel er dus geen resultaat gegarandeerd kan worden, zijn de resultaten over het algemeen erg goed. Veel outplacementbureaus geven slagingspercentages van 95%, ook voor medewerkers boven de 50 jaar.

Wij screenen vooraf de kandidaat en bieden op basis daarvan een outplacementtraject aan dat volgens ons een goede kans moet bieden op succes. Op die manier zorgen we er voor dat de werkgever en de werknemer vooraf een goed inzicht hebben in de kansen die ze hebben.

Meer weten over onze outplacementcoaching? Kijk dan hier voor meer informatie: outplacement Amsterdam.

Brouteers zijn professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Lees verder als jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!