fbpx

Timemanagement is het beheren van je tijd zodat je effectief en efficiënt kunt werken aan het bereiken van je doelen. De bekendste en waarschijnlijk ook de beste manier om je timemanagement vaardigheden te vergroten is de “Getting Things Done” methode van David Allen. Met deze methode ontwikkel je een uitgebreid agendasysteem waarin je al je taken opneemt. Dit zorgt er voor dat je geconcentreerd en effectief kunt werken.

Timemanagement wordt vaak geroemd als de methode om productiever te worden. Opvallend genoeg wijst het onderzoek dat naar deze methode is gedaan niet uit dat timemanagement bijdraagt aan je productiviteit. Mensen die deze methode gebruiken worden wel minder gespannen en hebben het idee dat ze meer controle hebben, maar ze presteren niet beter door de timemanagementmethode te gebruiken.

Ook in de praktijk blijkt dat timemanagement zijn beperkingen heeft. Allereerst is het zo dat het opzetten van een agendasysteem veel makkelijker is dan het onderhouden van een dergelijk systeem. Over de zelfdiscipline die voor dat onderhoud nodig is, wordt in GTD echter niet gesproken. Daarnaast is het zo dat het systeem vooral ontworpen is voor mensen die overlopen van taken die hen van hogerhand aangereikt worden. Dit is echter niet de situatie voor de vele ZZP’ers die een steeds groter onderdeel van de beroepsbevolking uitmaken. Zij hebben vaak juist te weinig werk en worstelen vaak met een gebrek aan motivatie en zelfdiscipline.

Timemanagement, zo wordt duidelijk, is maar een factor in het vergroten van je productiviteit. In de training zelfdiscipline van het IvPP gebruiken we het onderstaande model. Dit geeft naar ons mening een beter beeld van productiviteit en alle aspecten die daar bij komen kijken.Timemanagement

Bovenin het model staat het ontdekken van je waarden. Voordat je bezig gaat met vraagstukken rond efficiëntie (de dingen juist doen), is het eerst van belang om te weten wat je eigenlijk wilt doen. Dit geldt des te meer omdat je meer gemotiveerd bent om taken te doen die belangrijk voor je zijn.

Pas wanneer je weet wat belangrijk voor jou is, kun je beginnen met het formuleren van je doelen. Doelen stellen is een van de best onderzochte manieren om je productiviteit te verhogen en is van enorm belang om productiever te worden. Ook hier blijkt dat je motivatie om te presteren groter wordt wanneer je moeilijke doelen stelt.

Pas daarna, helemaal aan het eind, komt timemanagement. Dit gebruik je om je doelen te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dat zorgt er voor dat je zicht houdt op je doelen doordat je er elke dag of elke week mee geconfronteerd wordt. Daarnaast zorgt het er voor dat je ook ontspannen kunt blijven werken als je jezelf moeilijke doelen stelt.

Vooral voor het volhouden van je timemanagement is het belangrijk dat je ook aan je zelfdiscipline werkt. De drie stappen die hierboven beschreven zijn, hebben er voor gezorgd dat je optimaal gemotiveerd bent om je werk te doen. Motivatie op zich is echter nooit voldoende om goed te presteren. Zelfdiscipline blijft altijd nodig om door te gaan wanneer het moeilijk wordt. Daarnaast is het nodig om de minder leuke aspecten van je werk te voltooien. Ook een droombaan kent namelijk taken die minder goed bij je passen.

Als je met bovenstaand model werkt, benut je drie krachten waarvan is bewezen dat ze bijdragen aan een grotere productiviteit. Namelijk:

  1. Motivatie
  2. De praktijk van het doelen stellen en navolgen
  3. Zelfdiscipline

In tegenstelling tot timemanagement is van deze drie factoren wel bewezen dat ze bijdragen aan de productiviteit. Als er aan al deze onderdelen gewerkt wordt, vormen ze een krachtige methode die er voor zorgt dat je de doelen die voor jou belangrijk zijn ook daadwerkelijk bereikt.

Brouteers zijn professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Lees verder als jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!