fbpx

De VIA-krachtenvragenlijst is de afgelopen maanden ruim 1500 keer afgenomen. We zijn niet de enigen die zich bezig houden met het onderzoek naar de theorie achter deze vragenlijst. Onderzoek uit Zurich bleek dat het versterken van je karakter je gelukkiger maakt.

Het onderzoek

De onderzoekers deden onderzoek naar de werkzaamheid van twee trainingen. De eerste training bestond uit het versterken van de karaktereigenschappen “nieuwsgierigheid”, “optimisme”, “humor” en “enthousiasme”. De tweede training bestond uit het versterken van de eigenschappen “waarderen van schoonheid”, “creativiteit”, “vriendelijk”, “leergierigheid” en “inzicht”. De trainingen duurden tien weken en de resultaten werden vergeleken met een groep mensen die geen training kreeg.

De onderzoekers rapporteerden drie resultaten:

  • De groep die aandacht besteedde aan nieuwsgierigheid, optimisme, humor en enthousiasme ging significant vooruit in de metingen van geluk.
  • Beide groepen lieten vooruitgang zien in hun geluksgevoel
  • De verandering werd vooral toegeschreven aan het enthousiasme dat mensen kregen van het werken aan deze karaktereigenschappen en de actie die ze daardoor ondernamen.

Deze resultaten zijn specifiek van belang omdat ze een eerste inzicht geven in concrete stappen die je kunt ondernemen om gelukkiger te worden. Juist die praktische invulling van de positieve psychologie is op dit moment erg wenselijk.

Opvallend

Er zijn een paar punten die opvallen:

  1. De mensen werden willekeurig toegeschreven aan een trainingsgroep. Dit terwijl de sterke kanten benadering er van uitgaat dat je werkt aan karaktereigenschappen die al sterk vertegenwoordig zijn. Wie weet maakt een dergelijke benadering die training nog wel krachtiger.
  2. De training was specifiek samengesteld met opdrachten die gemakkelijk in het dagelijks leven toe te passen zijn. Het lijkt me aannemelijk dat dit voor een deel het succes van de training versterkte.
  3. Zelfontplooiing wordt vaak als positief gezien. De vraag is echter vaak wat je precies moet ontplooien. Dit onderzoek geeft een eerste aanleiding om te verwachten dat specifiek het werken aan gedrag dat over het algemeen als waardevol beschouwd wordt, bijdraagt aan je geluksgevoel.

Tot slot

Op dit moment zijn we druk bezig met een gratis digitale training die gebruik maakt van de VIA krachtenvragenlijst. Hierbij willen we specifiek kijken naar de mogelijkheden die de VIA biedt in loopbaan-adviestrajecten. Hou de site in de gaten om hier van op de hoogte te blijven.