inner leadership, outer change

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) – uitleg en tips

Een persoonlijk ontwikkelingsplan, afgekort ook wel een POP, is een hulpmiddel om te onderzoeken hoe iemand zich beroepsmatig verder kan ontwikkelen. In een POP worden de ontwikkeldoelen van iemand vastgelegd

Continue reading

Delegeren moet je leren: tips en tricks die je op weg helpen

Als je veel wilt bereiken, is het belangrijk dat je niet alles zelf doet. Met delegeren bedoelen we het overdragen van taken en verantwoordelijkheden op anderen. Deze taak is enorm belangrijk voor leiders.

Continue reading

Oplossingsgericht werken voor leiders- een handleiding

Oplossingsgericht werken is een methode die voor veel leidinggevenden heel goed kan werken. Het is een methode waarbij je het probleem niet altijd helemaal hoeft te snappen én toch hulp kunt bieden. Door

Continue reading

Korthagen Reflectiemodel & Ui model: Een Praktijkgerichte Uitleg

Bij het sturen op de ontwikkeling van anderen, is het heel belangrijk om te reflecteren. De Nederlandse onderwijskundige Korthagen heeft hiervoor een model ontwikkeld dat in de praktijk heel goed werkt.

Continue reading

Lean Management: Een Inleiding In De Methode Voor Leiders

Voor sommige leiders kan lean management een mooie manier vormen om het werk vorm te geven. Daarom geef ik je hier een handleiding, specifiek voor management, vol met praktische tips en trucs. Ook leg

Continue reading

SMART Doelen stellen, een volledige stap voor stap handleiding

Doelen stellen is belangrijk. Die uitspraak is inmiddels algemeen geaccepteerd. Toch is daarmee het verhaal niet klaar. Er zijn namelijk handige en onhandige doelen. In dit artikel gaat het over een goede

Continue reading

De Piramide van Maslow, theorie en praktijk

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de Piramide van Maslow behoefte theorie. Velen weten ook dat er “iets mee aan de hand is”. In dit artikel geef ik een  uitgebreide uitleg over

Continue reading

Samenwerken

Bij leiderschap denken we vaak aan iemand die van bovenaf het gedrag van anderen aanstuurt. In veel gevallen werkt de leider echter mee. Hij is een soort meewerkend voorman. En zelfs als hij niet meewerkt,

Continue reading

Leiderschap: theorie en praktijk voor de startende leidinggevende

Je hebt altijd in de lijn gewerkt (of komt zelfs net van de universiteit af) en moet ineens gaan leidinggeven. Of misschien ben je al een tijdje leidinggevende, maar gaat het niet altijd zo gestroomlijnd.

Continue reading