fbpx

Binnen de psychologie is het al heel normaal: evidence based werken. Letterlijk betekent het: behandelen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen coaching wordt dit steeds meer de norm. Dit artikel gaat over evidence based coaching.

Wat is coaching?

We hebben het gehad over evidence based, maar wat is coaching eigenlijk? Wij zien het als positieve ontwikkeling. Psychologie richt zich op het genezen van ziekten, coaching richt zich op het nog beter benutten van je psychologisch kapitaal.

Natuurlijk is het onderscheid nooit helemaal hard te maken. Het kan zijn dat mensen die ietwat depressief zijn, liever voor een coach kiezen. Bijvoorbeeld omdat ze coaching als meer no-nonsens ervaren. Het kan ook zijn dat mensen zonder een diagnosticeerbare ziekte een psycholoog opzoeken om hen bij bepaalde problematiek te helpen. Over het algemeen gaan we echter uit van de volgende opdeling: psychologie is voor mensen die beter willen worden, coaching is voor mensen die nog beter willen worden.

Waar wordt onderzoek naar gedaan?

In het onderzoek naar coaching staan twee zaken centraal. Enerzijds gaat het over het onderwerp. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: persoonlijke effectiviteit, sociale vaardigheden, vitaliteit, weerbaarheid etc. Het spreekt voor zich dat je kennis over sociale vaardigheden wil hebben, voordat je mensen kunt helpen om hun sociale vaardigheden te versterken. Wat is bijvoorbeeld lichaamstaal, welke rol speelt non-verbale communicatie en wat zijn veel voorkomende bronnen van conflict?

Anderzijds wordt er onderzoek gedaan naar manieren om je sociale vaardigheden te versterken. We weten bijvoorbeeld dat sociale angst veel mensen beperkt in hun sociale gedrag. “Wat zal men wel niet van me denken?” is de meest gehoorde kreet in onze assertiviteitstraining. De vraag is nu echter: hoe zorgen we er voor dat mensen daar overheen komen? Er is een breed scala aan werkwijzen beschikbaar: oplossingsgericht coachen, RET, ACT, cognitieve therapie, mindfulness etc. De vraag is welke methode nu het best werkt voor welk probleem.

Welke behandelmethoden zijn evidence based?

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van coachingsmethoden. Bovendien is het heel lastig om tot gedegen conclusies te komen over de werkzaamheid van coaching. Toch valt er wel iets te zeggen over welke coaching werkt (en natuurlijk over welke waarschijnlijk niet werkt).

Allereerst kan er winst behaald worden door kennis te vergaren over het onderwerp. Er is bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar doelen stellen. Het blijkt steeds weer dat dit helpt om beter te gaan presteren. Een coachingstraject dat is gericht op het versterken van je prestaties, zou hier dus aandacht aan moeten besteden. Zo is het ook voor zelfvertrouwen, vitaliteit, geluk en zelfdiscipline. De laatste jaren is daar veel onderzoek naar gedaan en het is zonde om dat niet mee te nemen tijdens de coaching.

Uit onderzoek naar behandelmethoden (ACT, RET, Cognitieve Therapie etc.) in de klinische psychologie blijkt dat verschillende behandelmethoden allemaal ongeveer even effectief zijn. Dat betekent echter niet dat methoden die niet onderzocht zijn ook werken. Het lijkt ons dan ook verstandig om voornamelijk te werken met coachingsmethoden waar in ieder geval enig onderzoek naar gedaan is. Dat houdt rariteiten als coachen met engelen en het lezen van tarotkaarten ook buiten de deur.

Zelf evidence based coaching?

Het IvPP doet zelfstandig onderzoek naar de werkzaamheid van haar coachingsmethoden en werkt met een aantal wetenschappers samen. Als we zelf niet onderzoek doen, baseren we ons op bestaande kennis.

Brouteers zijn professionals met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. Lees verder als jij meer weten over wie we zijn of hoe we werken. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!