fbpx

Sturen op geluk binnen organisaties werkt. Daarmee bedoel ik dat het sturen op geluk op een aantal manieren meer winst oplevert voor de organisatie. In dit artikel zal ik drie manieren behandelen: 1: grotere productiviteit 2: minder ziekteverzuim 3: lagere kosten voor behoud en werving medewerkers.

1: meer productiviteit

Gelukkige werknemers werken harder. Dat is in tegenstelling met wat we op het eerste gezicht misschien denken van geluk. Geluk betekent toch dat je met een uitgeholde kokosnoot op een bedje in Hawaii ligt? Uit talloze onderzoeken blijkt dat dit niet het geval is. Gelukkig bestaat niet alleen uit een prettig gevoel (lekker eten, seks, een massage krijgen), maar ook uit een gevoel van zingeving.

En die zingeving halen veel mensen uit hun werk. Simpelweg geeft werk het gevoel dat je iets bijdraagt aan de maatschappij. Het bewijs voor deze stelling: mensen die werken voelen zich over het algemeen beter dan mensen die niet werken (en dat geldt ook voor mensen die niet werken, maar wel voldoende inkomsten hebben).

Het is dus duidelijk dat je van werken gelukkig wordt. Maar de stelling die ik in eerste instantie deed was dat gelukkige mensen ook productiever zijn. Dat komt niet omdat ze harder werken, maar vooral omdat ze beter werken. Ze zijn creatiever, werken bewuster aan hun vaardigheden, hebben sterkere relaties en lossen problemen (daarom?) sneller op. Bovendien hebben ze meer energie, wat ons direct bij het volgende punt brengt:

2: minder ziekteverzuim

Uit onderzoek van Arboned blijkt dat psychische klachten de belangrijkste reden van arbeidsverzuim zijn voor mensen van 25-45 jaar (bron). Dat is niet verwonderlijk als we beseffen dat veel van het werk dat we tegenwoordig doen vooral met het hoofd gedaan worden. Klachten van stress, een gebrek aan energie en burnout zijn daardoor sterk gestegen de afgelopen jaren.

Een gelukkige werknemer zal hier veel minder last van hebben. Geluk zorgt er voor dat mensen energiek en vitaal zijn. Dat zorgt er voor dat ze meer aankunnen en ook gemakkelijker terugkrabbelen na een tegenslag. De Nederlandse professor Arnold Bakker spreekt in dit kader ook wel van bevlogenheid, een psychologische eigenschap die zorgt dat het werk energie oplevert en geen energie vreet.

3: lagere kosten voor behoud en werving medewerkers

Een gelukkige organisatie heeft een duidelijke impact op het behoud en de werving van medewerkers.
Mensen werken graag bij organisaties waarbij ze zich goed voelen. Als ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen, serieus genomen worden en als de werksfeer open en betrokken is, zullen ze veel minder snel de neiging hebben om om zich heen te kijken. Vooral voor organisaties die moeten concurreren om medewerkers is dat goed om te weten.

Daarnaast zorgt het er voor dat medewerkers makkelijker te krijgen zijn. Iedereen wil graag bij een organisatie werken die als gelukkig te boek staat en waar de werksfeer goed is. Als een organisatie te boek staat als een “great place to work” trekt dat haast automatisch werknemers en dat verkleint de wervingskosten natuurlijk aanzienlijk.

Geluk werkt

Het streven naar gelukkige werknemers binnen een organisatie heeft niet als doel om de wereld een stukje gelukkiger te maken (als is dat natuurlijk mooi meegenomen). Laten we wel zijn, een organisatie heeft als belangrijkste doel om winst te maken. Geluk en winst gaan echter uitstekend samen zoals we hierboven al uiteenzetten.

En het streven naar geluk hoeft niet duur te zijn. Het gaat, in tegenstelling tot wat we soms aannemen, niet om het uiterlijk van het kantoor of de kwaliteit van de koffie die geschonken wordt. Het gaat eerder over de sfeer binnen het bedrijf, de manier waarop er met tegenslagen wordt omgegaan en hoeveel vrijheid te werknemers krijgen. Hoewel gelukkige werknemers dus meer opbrengen, hoeven ze niet per se meer te kosten.

Is geluk dan een wondermiddel? Natuurlijk is dat niet zo. Het is maar een onderdeel van een goed functionerend bedrijf en zal in elke branche en in elk bedrijf specifiek toegepast moeten worden. Het is echter wel een onderwerp dat de laatste jaren ondergewaardeerd is en waar nog een hoop winst te behalen valt. Letterlijk en figuurlijk.